wordpal.gyldendal.dk Gyldendal
  Velkommen til WordPal - elevernes eget engelskværksted
WordPal er et interaktivt træningsmateriale til engelsk i 5.-6. klasse. Materialet kan bruges både på skolen og hjemme – og både på pc og interaktivt whiteboard (iwb).

Masser af interaktive opgaver
WordPal indeholder mere end 120 interaktive opgaver:
  • Interaktive ordforrådsopgaver, hvor eleverne hører, læser, staver og oversætter ord og vendinger
  • Interaktive lytteforståelsesopgaver, der støttes af billedmateriale
  • Grammatiske interaktive indsættelsesopgaver med fx nutid, datid, artikler og spørgeord
To versioner – en pris!
Ved køb af WordPal får man adgang til både pc- og iwb-versionen. Pc-versionen kan bruges af eleverne både på skolen og hjemme, mens iwb-versionen er særligt tilrettelagt med henblik på at bruge materialet på interaktive whiteboards.
 
 
WordPal til PC
 
WordPal til IWB
 
 
  Abonnement til WordPal:
WordPal kan bestilles på www.gyldendal-uddannelse.dk.

 
  Prøve-login:
Med et prøve-login til WordPal kan du prøve materialet gratis i 30 dage. Du kan bestille prøvelogin her: http://proevelogin.gyldendal.dk/Default.aspx?products=8762500648.

 
  Copyright:
Gyldendal 2008